///
Aktivitete

A public presentation of the projects submitted to the public call for projects for newly established Start-up and Spin-off companies in the southwest region as part of the "Innovative Eco-System in the Cross-Border Cooperation" project is underway. The selection of the best project proposals will be done by the Evaluation and Selection Committee.

 

Pjesëmarrës: 

Z. Ali Jashari – Rektor i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë

Znj. Erinda Papa – Zv/Rektore për anën mësimore 

Znj. Majlinda Bello – Zv/Rektore për Kurrikulat dhe Kërkimin Shkencor 

Znj. Enslemvera Zake – Kryetare e Bordit të Administrimit 

Qëllimi: Diskutim mbi trajnimin e stafit të Qendrës së Inovacionit 

Rëndësia: Kriteret e përzgjedhjes së stafit 

Pages