///
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit Workshop në zonën Ndër-kufitare

Pjesëmarrës: 

Prof. Dr. Sasho Korunovski, Rektor, “St. Kliment Ohridski” Univesiteti i Bitola-s

Dr. Snezana Djcevska, Zv. Rektor, “St. Kliment Ohridski” Universiteti i Bitola-s

Dr. Svetlana Nikoloska, Departamenti i Sigurisë dhe Kontrolli Financiar, “St. Kliment Ohridski” Universiteti i Bitolas-s

PhD. Vera Karadjova, Departmenti i Sigurimit “St. Kliment Ohridski” Universiteti i Bitola-s

Prof. Dr. Ali Jashari, Rektor, “Fan S. Noli” Universiteti i Korçës

Znj. Erinda Papa, Zv. Rektore për Shkencën dhe Kërkimin “Fan S. Noli” Universiteti i Korçës

Znj. Brikela Qelemeni, Specialiste e Marrëdhënieve me Publikun, “Fan S. Noli” Universiteti i Korçës

Znj. Erjona Asabella, Koordinatore shkencore e Qendrës së Inovacionit, “Fan S. Noli” Universiteti i Korçës

Znj. Elisabeta Georgieva, Menaxhere Programi, Delegacioni Europian në Shkup

Z. Mihail Irdov, Officer Projekti, Agjensia për Promovimin e Sipërmarrjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Znj. Anja Ujdur, Koordinatore Zyre, Fondi për Zhvillimin e Inovacionit dhe Teknologjisë

Znj. Suzana Patcheva, Instituti Hidrobiologjik i Ohrit

Znj. Ivana Stankovska, Menaxhere Projekti, National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning 

Z. Radmil Polenakovik, Drejtor Ekzekutiv, National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning

Z. Stilian Doraci, Staf Administrativ, EuroPartners Development 

 

Temat kryesore:

Në këtë ditë, në Fakultetin e Turizmit dhe Mikpritjes në Ohër, u nënshkrua një Memorandum Mirëkuptimi midis Universitetit “St. Kliment Ohridski "në Ohër dhe Universiteti" Fan S. Noli "në Korçë si një simbol i fillimit zyrtar të bashkëpunimit midis universiteteve në lidhje me qendrat e reja të krijuara të Inovacionit.

Memorandumi i Mirëkuptimit u nënshkrua, në prani të partnerëve të projektit nga Republika e Maqedonisë dhe Republika e Shqipërisë dhe përfaqësuesit e palëve të interesuara, nga Rektori i Universitetit "St. Kliment Ohridski ”- Prof. Dr. Sasho Korunovski dhe Rektori i Universitetit“ Fan S. Noli ”në Korçë Prof. Dr. Ali Jashari.

 

Workshop në zonën ndër-kufitare:

Pas nënshkrimit të memorandumit, u mbajt një ëorkshop për ekosistemin në inovacion Workshopi për ekosistemin e inovacionit kishte për qëllim promovimin e modelit të përzgjedhur të biznesit për ofrimin e shërbimeve në qendrën e inovacionit, si dhe mundësitë e ofruara. 

Në këtë Workshop u dha mundësia të shkëmbejnë përvoja midis të pranishmëve, të japin rekomandime për funksionimin më të mirë të HUB-ve të inovacionit, si dhe të thellojnë bashkëpunimin midis zonave ndërkufitare. Në këtë event morën pjese përfaqësues të Universiteteve, Institucioneve Publike Arsimore (Instituti Hidrologjik në Ohër), OJQ (ED Grachnitsa), Sektori i Biznesit (PAP-kompani, Zheleznik AD Demir Hisar) dhe përfaqësues të mediave.