///
Pajisja e Qendrave të Inovacionit

Pjesëmarrës: 

Znj. Erinda Papa – Zv/Rektore për anën mësimore 

Znj. Majlinda Bello – Zv/Rektore për Kurrikulat dhe Kërkimin Shkencor 

Z. Stilian Doraci – Menaxher financiar, EPD 

 

Qëllimi: Dorëzimi i pajisjeve kompjuterike në Universitetin “Fan S. Noli” Korçë 

Rëndësia: Renovimin përfundimtar të Qendrës së Inovacionit 

Gjatë këtij takimi u bë e mundur dorëzimi i pajisjeve kompjuterike. Konkretisht u dërguan: 

  • 2 laptopë
  • 1 printer/skaner
  • 1 projektor
  • 1 tabelë dixhitale 

Gjitashtu etiketat promovuese u vendosën përbri cdo pajisjeje dhe karrige. 

Në fund, u diskutua një datë për zhvillimin e aktivitetit pasues.